Manuál reklamy v MPR Žilina

 

Manuál je dokument, ktorý reaguje na dlhodobé neriešenie problému preexponovanej reklamy v Žiline so snahou skvalitniť verejný priestor v historickom jadre mesta. Hlavným cieľom dokumentu je pomôcť investorom zladiť svoje zámery s víziou mesta a KPÚ nájsť mieru uplatnenia potrebnej komercie v obraze mesta s rešpektom voči celospoločensky akceptovaným kultúrno-historickým hodnotám historického prostredia.

 

ZADÁVATEĽ: Krajský pamiatkový úrad v Žiline v spolupráci s Mestom Žilina

SPOLUPRÁCA: Peter Dlhopolček, Mgr. art. Broňa Schragge, Ing. arch. Martina Magová