Verejný Smog

Naše verejné priestory sú zrkadlom spoločnosti. Ukazujú vyspelosť doby a vzťah občanov ku svojmu mestu. Reklama je neodmysliteľnou súčasťou mestského interiéru. Výrazným spôsobom ovplyvňuje celkové pôsobenie mesta nie len na jeho obyvateľov ale aj návštevníkov – turistov. Nadmerná koncentrácia reklamy má však negatívny vplyv na celkový dojem a atraktivitu mesta.

Občianska iniciatíva Verejný smog, založená v roku 2012, vznikla ako reakcia na dlhodobé neriešenie vizuálneho smogu v meste Žilina. Snahou iniciatívy je otvárať tému premnoženej reklamy v meste a to formou diskusií, inštalácií vo verejnom priestore alebo aj samotnou participáciou na vytváraní regulatív reklamy vo verejnom priestore mesta Žilina. Iniciatíva taktiež poukazuje na ilegálnu reklamu ako sa aj snaží nájsť spolu s autoritami mesta mieru uplatnenia komercie v obraze mesta so zachovaním kultúrno – spoločenských hodnôt.

Ako najväčší doterajší projekt iniciatívy je dokument Manuál reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácií Žilina, ktorý vznikol v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline a Mestom Žilina. Snahou je, aby sa stal materiál záväzným dokumentom.