Lucia Stredanska

ATELIÉR STREĎANSKÁ ARCHITEKT

Študovala som na Fakulte architektúry STU v Bratislave – Odbor ekologickej a experimentálnej architektúry a na Fakulte architektúry na EUVG v portugalskej Coimbre. Po absolvovaní inžinierskeho stupňa som mala príležitosť niekoľko mesiacov pracovať v medzinárodnom ateliéri CVDB arquitectos v Lisabone. Po návrate do Žiliny som získala cennú architektonickú prax v architektonicko- projekčnej kancelárii PS:arch, kde som 5 rokov pôsobila ako architektka. Externe spolupracujem s firmou Ideálne domy.

 

Od roku 2014 vykonávam architektonickú prax pod vlastným menom STREĎANSKÁARCHITEKT. Ateliér sa venuje vypracovaniu individuálnych projektov. Okrem architektonickej tvorby sa v portfóliu nachádzajú aj návrhy a projekty interiérov. V mojej práci ponúkam komplexnú architektonickú činnosť: od konzultácie cez vypracovanie samotných návrhov až po projekčnú fázu.

 

Ako človek s hlbokým vnímaním estetiky a udržateľného spôsobu života sa aktívne zaujímam o svoj životný priestor. Preto som v roku 2012 založila občiansku iniciatívu VEREJNÝ SMOG, ktorá vznikla ako reakcia na dlhodobé neriešenie vizuálneho smogu v meste. Taktiež som v Žiline spoluorganizovala 3 ročníky Festivalu verejných priestorov Mesto_INAK, ktorého snahou bolo súborom aktivít vytvárať vzťah občanov ku svojej ulici a mestu, a tak ho meniť k lepšiemu. Pretože tvorcami svojho životného priestoru sme aj my sami.