Adresa ateliéru

Hečkova 2425/38
010 01
Žilina

Fakturačné údaje

Ing. arch. Lucia Streďanská
Autorizovaná architektka pod registračným číslom 2505 AA
Hečkova 2425/38, 010 01 Žilina
IČO: 46258558
Email: info@stredanska.com
Telefón: 0944 175 995