Interiér pasívneho domu, Trnové

 

 

SPOLUPRÁCA: Ing. arch. Michaela Domiňáková Maceková

MIESTO: Trnové – Žilina

REALIZÁCIA: 2021