Predstavenie manuálu

 

Mesto Žilina v spolupráci s občianskou iniciatívou Verejný smog a Krajským pamiatkovým úradom predstavilo majiteľom budov a prevádzok v Mestskej pamiatkovej rezervácií Žilina Manuál pouličnej reklamy. Jedná sa o výstup z workshopu, ktorý prebiehal na jeseň 2015 na Stanici Žilina-Záriečie. Jeho cieľom bolo nájsť prijateľnú mieru uplatnenia komercie v historickom centre, stanoviť prípustnú formu reklamy na fasádach historických budov.

Sprievodnou akciou bola inštalácia nadrozmerných reklám rôzneho typu vo verejnom priestore, ktorá poukazovala na nedodržiavanie záväzných regulatív ukotvených v textovej časti Územného plánu mesta Žilina – Zásady umiestňovania reklamných, informačných a propagačných materiálov.

 

ZADÁVATEĽ: Krajský pamiatkový úrad v Žiline v spolupráci s Mestom Žilina

SPOLUPRÁCA: Peter Dlhopolček, Mgr. art. Broňa Schragge, Ing. arch. Martina Mágová