Rodinný dom Snehuliak

 

Rodinný dom sa nachádza na pomerne zložitom pozemku – severný svah so sklonom 12 – 15 ° cez ktorý prechádzajú inžinierske siete susedné pozemky. Návrh reaguje na tieto limity. Hmota rodinného domu je z juhu o jedno celé podlažie zapustený vo svahu. Návrh využíva veľkorysé presklenia, ktoré vďaka svažitosti ponúkajú výhľady na okolitú krajinu a do interiéru púšťajú veľa denného svetla.

 

MIESTO: Budatín, Žilina

PROJEKCIA A REALIZÁCIA: Ideálne domy, s.r.o.

REALIZÁCIA: 2019