DOM Z

 

Celý koncept DOMu Z vychádza z nepravidelného tvaru parcely. Tvar kvádra so sedlovou strechou je zalomený tak, aby kopíroval hranicu parcely. Návrh hmoty domu sa snaží o čo najväčšie využitie pozemku na záhradu a hluché plochy eliminuje. Jedná sa o modernú stavbu koncipovanú s odkazom na tradičnú slovenskú architektúru. Od vstupu na pozemok má dom tradičné tvary so sedlovou strechou, smerom západným sa dom rozvíja, ukrajuje sa z jeho hmoty a vzniká zlom, v ktorom sa mení sedlová strecha na pultovú. Priestor zlomu vytvára v exteriéri terasu s pergolou, v interiéri galériu nad jedálenským stolom.

 

MIESTO: Višňové

ROK: 2019