Dom, ktorý sa nemôže volať krtkov…  lebo trtko

 

Koncept návrhu vychádza z dilemy klienta a architekta o vhodnosti / nevhodnosti umiestnenia rodinného domu na takmer hrebeni malého kopca, ktorý je však v Územnom pláne obce určený na zástavbu individuálnych rodinných domov. Jedná sa o exponovanú lokalitu viditeľnú takmer odvšadiaľ. Požiadavka znela vytvoriť dom, ktorý bude na kopci čo najnenápadnejší. Sklon svahu 10 % dáva možnosť objekt zapustiť do dostatočnej miery. Jedná sa o jednopodlažný objekt otvorený smerom do doliny. Prístup do objektu je z hornej časti pozemku, kade vedie aj obslužná komunikácia. Nočná časť domu je takmer celá zapustená v zemi, strecha je pokrytá intenzívnou zeleňou, ktorá bude plynule prechádzať z rastlého terénu na strechu. Denná časť domu je o 4 schodiskové stupne vyššie.

 

MIESTO: Stránske

SPOLUPRÁCA: Ing. Jaroslav Pilarčík, Ing. Michal Smuda

REALIZÁCIA: 2016 –