DOM 3

 

Celý koncept návrhu vychádza z pomerne náročného sklonu parcely a z nepriaznivej orientácie svetových strán. Hmota domu na sklon reaguje a svah návrh naopak využíva. Preto vyniká trojpodlažný dom, kde spodná hmota je zo západu zapustená v teréne. Uložením jednotlivých podlaží sa dom dokonale kopíruje terén, aby nevznikali oporné múry. Zaskleniami a terasou reaguje na svetové strany – výhľady smerom na lúky a les smerom východným a južným, smerom západným na Vysoké Tatry. V neposlednej rade využíva pasívne solárne zisky. Dom má ploché strechy. Materiálové riešenie fasády je navrhnuté ako kombinácia bielej omietky a obkladu z lícovej tehly ako odkaz na „baťovskú“ architektúru v neďalekom Svite, pergoly sú navrhnuté ako kombinácia ocele a dreva.

 

MIESTO: Spišská Nová Ves