Vilka Renáta

 

Rodinný dom sa nachádza na západnom svahu s krásnym panoramatickým výhľadom so sklonom 12%. Kompozícia hmôt rodinného domu vychádza z tejto svažitosti – vytvára kompozíciu troch kvádrov- troch úrovní. Cieľom je dosiahnuť maximálny panoramatický výhľad, ktorý získavame uložením objektu v smere vrstevníc a následne otvorením dispozície denného priestoru smerom západným. Interiér domu je vzdušný, presvetlený. Prvý dojem návštevník získava už pri vstupe, kedy sa mu ponúka priehľad na druhú stranu domu. Chodba je taktiež veľkorysá s votknutým ľahkým schodiskom a otvorenou galériou.

 

MIESTO: Rosina

SPOLUPRÁCA: Ing. Jaroslav Pilarčík, Ing. Michal Smuda

REALIZÁCIA: 2018