Rodinný dom Zlom

 

Pozemok sa nachádza v mestskej časti Bôrik v blízkosti mestskej komunikácie. Dom stojí vo svahu orientovanom južne. Vsadenie objektu na pozemok reaguje na danosti prostredia, využíva priaznivé svetové strany ako aj svah. Negatíva pozemku vsadenie domu a jeho hmotové riešenie eliminuje.

Základná hmota objektu je umiestnená v smere vrstevníc, predeľuje parcelu na dve zóny: na zónu „mestskú“– s výhľadmi smerom na Martinské hole a Lietavský hrad, a zónu „privátnu“, ktorá sa uzatvára pred zrakmi študentov smerujúcich z Univerzity, a otvára smerom do investorovej záhrady.

Hmota domu má 3 podlažia. Rozloženie hmôt vytvára 3 terasy, každá orientovaná do inej svetovej strany. Kompozičným princípom je rámová konštrukcia, ktorá sa dynamicky v nepravidelných tvaroch vinie objektom po jednotlivých podlažiach. Svojimi presahmi vytvára slnolami proti prehrievaniu interiéru v letnom období.

 

MIESTO: Žilina

SPOLUPRÁCA: PS:arch – Ing. Jaroslav Pilarčík, Ing. Michal Smuda

INTERIÉR: František Strelec

REALIZÁCIA: 2015 – 2017