Polyfunkcia Milcova

 

Objekt má slúžiť ako sídlo firmy s doplnkovou funkciou bývania. Objekt má 3 podlažia. Celá budova stojí na stĺpoch čo vytvára parkovanie pre 8 automobilov. Na fasáde objektu z jeho západnej strany je samonosné exteriérové schodisko vedúce na 1.NP do priestorov firmy a na 2. NP do 2 malých nájomných bytov. Funkčne budú obe podlažia tvoriť otvorené dispozície s malým hygienickým jadrom- zázemím. Architektonicko- kompozičné riešenie vychádza z kapacitných požiadaviek na parkovanie- jednoduchý tvar kvádra na stĺpoch preťatý komunikačnou nikou schodiska, ktorá je dominantným výrazovým prvkom celého objektu.

 

MIESTO: ul. Jána Milca, Žilina

STUPEŇ: Investičný zámer

SPOLUPRÁCA: Ing. Jaroslav Pilarčík