Kežmarská chata – medzinárodná verejná architektonická súťaž

Návrh novej Kežmarskej chaty má jasný cieľ – vytvoriť „tatranskú“ vysokohorskú chatu, ktorá svojím otvoreným výrazom pritiahne široké spektrum návštevníkov – od horolezcov a skialpinistov, cez turistov, až po rodiny s deťmi. Lokalita pod Predným kopským sedlom svojou nadmorskou výškou predstavuje ťažšie dostupný terén. Nejde však o exponované územie podobné alpským vysokohorským chatám, kde sa nadmorská výška pohybuje nad 3000 m.n.m.. Návrh preto odvážnejšie pristupuje ku otvorenosti objektu, využíva technológie, ktoré dovoľujú fasádu preskliť v maximálnej miere. Objekt tak ponúka návštevníkovi nezameniteľný panoramatický výhľad.

Idea sa opiera o fakt, že sa v blízkosti navrhovanej chaty nachádza Chata pri Zelenom plese, ktorá je vďaka svojej polohe v exponovanej časti Vysokých Tatier obľúbeným cieľom horolezcov alebo skialpinistov. Pri návrhu novej Kežmarskej chaty sa uvažuje s návštevníkmi obľubujúci skôr pešiu turistiku či inú oddychovú rekreáciu. Objekt má preto snahu pôsobiť viac ako horský hotel, nie ako vysokohorská chata alpského typu.

 

MIESTO: Dolina bielej vody, Vysoké Tatry

ZADÁVATEĽ SÚŤAŽE: Kežmarská chata o.z.

SPOLUPRÁCA: Ing. arch. Ján Kovalčík, Ing. arch. Andrea Heldáková, Ing. Michal Makara, Ing. arch. Miroslav Bolibruch

DÁTUM: 2016